Soovid liikmeks?

Kui soovid liituda MTÜ Ökoehituse Ühinguga, siis kõigepealt on vaja leida liikmete seast kaks soovitajat, kui need olemas siis anna oma liitumissoovist teada mailile allan.kokkota@mail.ee.

MTÜ ülalpidamiseks tuleb kulutusi teha, seetõttu on meil sümboolne liikmemaks:

Firmadele 60€/aastas

MTÜ-dele 40€/aastas

Eraisikutele 20€/aastas

Registrinumber: 80308539

Kontonumber: EE061010220115123011