Natuurehitus OÜ

Natuurehitus põhitegevuseks on hea sisekliimaga ja energiasäästlike hoonete ehitus kasutades looduslikke materjale. Natuurehituse missiooniks on rajada inimestele mugavad, tervislikud ja energiasäästlikud kodud. Natuurehituse tuumkompetentsiks on erinevate osatööde teostamine sidusalt ning terviklikult kliendi renoveerimis- või ehitusvajadustega. Natuurehitus tegeleb põhiliselt peatöövõtuga omades samas ka väikest profesionaalset viimitlus- ja remondimeeskonda. Meie valdkonda kuuluvad laiatarbe puidu- ja krovhitööd ning üldhehitustööd- hoonetekarkassid, vundamendid, katused, praktilist laadi aiakujundus ja haljastustööd.