Author Archives: Sigrit

About Sigrit

Juhatuse liige

Säästvad Ehituslahendused OÜ

Säästvate Ehituslahenduste põhisuunaks on traditsioonilised krohvimis- ja värvimistööd: pilliroomatid ja -plaadid, savi- ja lubikrohvid, kaseiin- ja lubivärvid, tadelakt; puitpõrandate uuendamine; põhu- ja saviseinte ehitamine. Pakutakse terviklahendusi hoone sise- ja välisviimistlusele. Kodu ehitamisel või renoveerimisel aitavad nad erialaste konsultatsioonidega.

MTÜ Antiigiveeb

Antiigiveeb.ee:
Info antiigi- ja restaureerimishuvilisele ühest kohast.

Antiigiveeb infopank:
Restaureerimistarvete e-poed
Restaureerimisala koolituste korraldamine
Restaureerimistööd objektidel, konsultatsioonid

Soomes:
Antiikki & Restaurointi
www.antiikkijarestaurointi.com

Antiigiveeb e-poes:
Amello looduslikud puiduõlid ja vahad.
Savikrohv
Speedheater infrapunalampidega värvieemaldusaparaatide, kaabitsate maaletoomine ja müük.

ECO-materials Rolite

Võtame tööle aktiivse ja algatusvõimelise
ARENDUSJUHI

kelle peamisteks tööülesanneteks on ettevõtte arendustegevus, asjaajamine, müügitöö koordineerimine, kliendisuhete hoidmine ja uute loomine.

Ootame sinult
- algatusvõimet, püsivust ja kastist välja mõtlemist
- head suhtlemis – ja argumenteerimisoskust
- head eesti ja inglise keele oskust
- kasuks tuleb vene keele oskus
- avatust ja laia silmaringi

Soovime Sulle pakkuda:
- rahulikku töökeskkonda
- erinevaid tööalaseid koolitusvõimalusi
- tööd rahvusvahelisel tasandil
- vastavalt töötulemustele töötasu
- toetavat, lõbusat ja nooruslikku kollektiivi

Ootame Sinu sooviavaldust e-posti aadressile: info@rolite.eu.
Tähtaeg: 31.12.2013

Lisainfo:
Silver Meejärv
+372 5505 155
info@rolite.eu

Ravelin

Soovime leida oma meeskonda positiivsete isiksuseomadustega töökogemustega tehnilist arendusjuhti, kes on motiveeritud arenema koos ettevõtte ja meeskonnaga, saamaks seeläbi kogemusi ja aitamaks kaasa ettevõtte jätkusuutlikule arengule.
Tehnilise juhina on Sinu töö eesmärk aidata kaasa ettevõtte arengueesmärkide elluviimisel, s.h. võtma osa juhtkonna otsuste tegemisest.
Tehnilise arendusjuhi eesmärk on juhtida aega, raha ja kvaliteeti selliselt, et kõik osapooled tunnevad võitu koostööst.
Tänan tagasiside eest kui keegi teab kedagi soovitada :
Tiiu +372 50 53 030, info@ravelin.ee, www.ravelin.ee

Natuurehitus OÜ

Natuurehitus põhitegevuseks on hea sisekliimaga ja energiasäästlike hoonete ehitus kasutades looduslikke materjale. Natuurehituse missiooniks on rajada inimestele mugavad, tervislikud ja energiasäästlikud kodud. Natuurehituse tuumkompetentsiks on erinevate osatööde teostamine sidusalt ning terviklikult kliendi renoveerimis- või ehitusvajadustega. Natuurehitus tegeleb põhiliselt peatöövõtuga omades samas ka väikest profesionaalset viimitlus- ja remondimeeskonda. Meie valdkonda kuuluvad laiatarbe puidu- ja krovhitööd ning üldhehitustööd- hoonetekarkassid, vundamendid, katused, praktilist laadi aiakujundus ja haljastustööd.

TEMPT OÜ

Arhitektuuribüroo TEMPT on arhitektuuri, disaini, meelelahutuse ja loomevallas tegutsenud alates 2005 aastast. Oleme projekteerinud ja disaininud väga erinevaid objekte äärmustest äärmustesse, kuid põhisuuna alati hoidnud puidul. Oma töös ja tegevuses lähtume glokaalsuse printsiibist – oleme ennekõike Eesti ettevõte, kes jälgib maailmas toimuvat ja üritab muutustega kaasas käia. Peame oluliseks aega, energiat ja keskkonda säästvaid lahendusi. Koostöös Ökoehituse Ühinguga tahaksime suurendada inimeste teadmisi traditsioonidest, materjalidest ja loodusest ning valikutest üldiselt.