Missioon

Ökoehituse Ühingu eesmärgiks on keskkonnateadliku ehituse ja jätkusuutliku arengu propageerimine. Oluline on liikmetevaheline oskusteabe vahetus ja enese-arendamisvõimaluste loomine. Selleks korraldame üritusi ja koolitusi ning usume, et koostöös peitub tugevus.

Ökoehituse Ühing on Keskkonnakäpp konkursil rahva lemmikorganisatsioon!

Ökoehituse Ühing on Green Building Council liige.

1. keskkonnateadliku ehituse, säästva renoveerimise, arhitektuuri ja disaini tutvustamine üldsusele
2. taaskasutatavate, traditsiooniliste, kohalike ja väikese primaarenergiasisaldusega ehitusmaterjalide propageerimine
3. uute innovaatiliste keskkonnakaitselist efekti andvate ehitus- ja sidustehnoloogiate tutvustamine ja rakendamise edutamine
4. ökoehitajate-ja disainerite ühendamine ja koostööprojektide initsieerimine
5. ressursside, oskusteabe ja kogemuste vahetamise koordineerimine
6. ühenduse liikmete ühisturunduse ja -tootearenduse ning ekspordi korraldamine